Inscrierile pentru grădiniță – Ce acte sunt necesare?

Pe 30 mai au început înscrierile pentru grădiniță pentru anul școlar 2022-2023. Vezi ce acte sunt necesare și care este data limită!3 min


Advertisements

Luni au început înscrierile pentru grădiniță pentru anul școlar 2022-2023. În cazul în care cererea va fi mai mare decât locurile existente, se vor aplica criterii de departajare.

Începând cu data de 30 mai, părinții copiilor care au între trei și șase ani sunt așteptați să-i înscrie pe cei mici în anul școlar 2022-2023. Data limită pentru depunerea dosarelor este 15 iunie 2022.

Advertisements

Care sunt criteriile de departajare la înscrierile pentru grădiniță anul 2022 – 2023?

Fiecare grădiniță are obligația de a afișa locurile disponibile în unitatea respectivă. Dacă acestea vor fi insuficiente, se vor aplica următoarele criterii de departajare:

 • dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/ un centru de plasament/ plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
 • dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • are un frate/ o soră înscris / înscrisă în anul școlar următor în unitatea de învățământ respectivă;
 • are un document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/ certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

Acte necesare pentru înscrierea la grădiniță în anul 2022-2023

 • Cerere de înscriere;
 • Copie certificat de naştere copil;
 • Copie C.l. părinte/tutore/ reprezentant legal
 • Hotărâri judecătoreşti (dacă este cazul);
 • Declarația acord de înscriere la unitatea solicitată (conform celor 3 opţiuni) semnată de ambii părinți/tutore/reprezentanți legali (în situaţia în care părinţii sunt divorțaţi şi ambii îşi exercită autoritatea părintească; dar din orice motiv, unul dintre părinți nu îşi exprimă voinţa privind reînscrierea/ înscrierea copilului la unitatea de învăţământ respectivă, această decizie se ia de către părintele cu care copilul locuieşte, cu excepţia situaţiei în care acest lucru contravine interesului superior al copilului);
 • Fişa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare, eliberată de medicul de familie (se poate depune și la momentul începerii anului şcolar)
 • Adeverinţe cu veniturile părinţilor sau alte acte doveditoare ale venitului familial (pentru grădinițele cu program prelungit);
 • Avizul Inspectoratului județean pentru copiii care nu vor fi înscrişi la clasa pregătitoare, anul şcolar 2022 – 2023, din motive medicale (conform Ordinului Ministeruiui Sănătăţii nr. 430/2004 pentru aprobarea Baremului medical. cu afecţiunile care pot constitui cauze de amânare a începerii şcolarizării la vârsta de 6 ani);
 • Documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale sau specifice ale celor trei unități de învăţământ pentru care au optat.
Advertisements


Ti-a placut? Ti s-a parut interesant? Nu tine doar pentru tine, distribuie acest articol!

0

0 comentarii

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *